Share

Wat zijn muziekgebruikers?

In de auteurswet en de wet op naburige rechten staat geschreven dat de makers van muziek recht hebben op een redelijke vergoeding wanneer hun muziek in het openbaar gedraaid of gebruikt wordt.

Er zijn verschillende vormen van het openbaar maken van muziek. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de muziek die gedraaid wordt op de radio en gebruikt wordt op de televisie, maar ook in bijvoorbeeld winkels, sportscholen, hotels, café's en bij kappers wordt muziek gedraaid. Dit zijn een aantal voorbeelden van muziekgebruikers.

Omdat zij muziek openbaar maken, moeten ze hiervoor betalen. Dit doen ze door het kopen van een licentie of het maken van betaalafspraken. De inkomsten uit deze licenties en het geld uit de betaalafspraken worden door Buma/Stemra, NORMA en Sena doorbetaald aan de makers van deze muziek. 

Een initiatief van