Share

Wat houden een platencontract en een uitgavecontract in?

Een platencontract is een overeen­komst tussen een label en de uitvoerende kunstenaar (die niet altijd dezelfde persoon hoeft te zijn als de maker van het werk (auteur)). Met dit contract wordt de exploitatie van de opnamen van muziekwerken geregeld. Hierin staat bijvoorbeeld welk percentage van de opbrengst van de verkoop van de muziek naar de uitvoerende kunstenaar gaat (ook wel het royalty percentage). Daarnaast kunnen er in een platencontract ook afspraken gemaakt worden over voorschotten en minimale promotiebudgetten. Tenslotte zijn er platencontracten voor één muziekwerk, voor een album of meerdere albums.

Wanneer een uitgever jouw muziek gaat uitgeven, sluit je als auteur een uitgavecontract met de uitgever. Hierin staat onder andere welke muziekwerken de uitgever gaat verte­genwoordigen, voor welke periode en in welke landen. In veel gevallen zal de uitgever demo-/plaatopnames stimuleren. Dit kan betekenen dat de uitgever jou een voorschot geeft om de opnames te kunnen betalen. Ook zal de uitgever proberen om jouw werk geplaatst te krijgen in bijvoorbeeld films of reclamespotjes. Uitgevers zijn verplicht om zich ervoor in te spannen dat jouw muziek wordt gebruikt.

Let op: Het is verstandig om nooit zomaar een contract te ondertekenen. Schakel zelf altijd iemand in om er naar te kijken, bijvoorbeeld BAM Popauteurs of de Kunstenbond. Ben je daar lid? Dan zijn er geen kosten aan verbonden. Je kunt hier ook een jurist voor inschakelen.

Een initiatief van

Ook interessant

Neem contact op FAQ