Share

Waarom bestaan organisaties als Buma/Stemra, NORMA en Sena?

Zowel Buma/Stemra, NORMA en Sena zijn door de overheid aangewezen om afspraken te maken met organisaties en bedrijven die muziek openbaar maken, want hiervoor moeten zij betalen.

Als de organisaties dit niet zouden doen, zou iedereen die betrokken is bij het maken van muziek zelf afspraken moeten maken met muziekgebruikers en dat kan natuurlijk niet.

Buma/Stemra, NORMA en Sena bestaan dus om die afspraken namens jou te maken met, en vergoedingen op te halen bij muziekgebruikers, die ze weer doorbetalen aan de makers van muziek.

Een initiatief van